Bergsprängning för att få tomten byggvänlig

20 maj 2022 william eriksson
Bergsprängning

editorial

När man ska bygga ut eller bygga nytt har man en befintlig tomt att ta i beaktning. Man har planer på hur man vill att byggnationen ska se ut, men hur väl stämmer de överens med verkligheten? Att bara börja bygga brukar sällan vara så lätt.

Att man behöver förbereda marken på en byggnation är något som är lätt att förstå. Men när det ligger berg på tomten som är i vägen, vad ska man göra då? Man kan alltid välja lösningen att bygga in berget i byggnationen men det kan bli en ganska komplicerad lösning. Bergsprängning är ett annat alternativ att använda sig av för att få bygget placerat där man vill.

Bergsprängning är ett fullgott alternativ för att ta bort berg som är i vägen för det man ska bygga. Det finns många som är oroliga för att det ska bli sättningsskador i omkringliggande hus när man spränger. Idag är sprängtekniken så avancerad att man kan göra försiktiga sprängningar med lågt samverkande dynamithalt.  

 

Bergsprängning

 

Bergsprängning med olika metoder

Det går också att använda sig av elektronisk sprängning där man kan styra sprängsalvan optimalt. Vilken sprängmetod man ska använda sig av bestämmer bergsprängarfirman när man kollat vad det är som ska sprängas bort. Man vill självklart störa omgivningen så lite som möjligt vid en sprängning.

Med erfarenhet och kompetens kan firman spränga så väl ovan jord som under jord. Om man vill spränga under vatten har de även kunskap och erfarenhet för detta. En mångfacetterad firma är bra att kalla in när det gäller att spränga bort bergmassor. Det gör att man inte behöver fundera över berg som ligger i vägen för byggnationer, utan anlita en erfaren firma.

Innan man spränger behöver man i vissa lägen söka marklov. Kontakta den kommun som tomten tillhör för att få svar på de frågor och funderingar som finns kring marklovet. 

Läs fler artiklar på våra andra sajter:

https://visstedu.se/

https://aktiv-fritid.se/

https://din-fritid.se/

https://familjehobby.se/

https://fritid-natur.se/

https://fritidsbloggaren.se/

https://hobby-bloggaren.se/

https://hobby-fritid.se/

https://hobbyknep.se/

https://hobbymannen.se/

https://hobbyochfritid.se/

https://hobbyposten.se/

https://vimedhobby.se/

Fler nyheter