Bra information om vägmarkeringar

22 september 2020 william eriksson
Bra information om vägmarkeringar

Beroende på var man finns i landet finns det olika företag som arbetar med nybyggnation och underhåll av vägar och gator, anläggning av en väg eller bro där ingen funnits förut. Men ofta är det också arbete med att förbättra en vägbana där asfalten blivit undermålig eller vägmarkeringarna behöver förbättras.

Om man önskar information om de företagen och vad de gör så kan man gå in på respektives hemsida. Det gäller bland annat hos Svevia på hemsidan https://www.svevia.se/vagmarkering.  Där finns även mycket bra information som man kan behöva fräscha upp lite då och då. Även om man tycker att man är kunnig om vad alla vägmarkeringar betyder så kan ett litet test vara bra. Så går man in på svevia.se/vagmarkering så kanske man kan lära sig något nytt.

 

Riktlinjer eller förbud

De markeringar som finns på asfalterade ytor som vägar, gator och parkeringsplatser är information till trafikanten. Ibland handlar det om en riktlinje men ibland är det ett förbud.

Generellt sett är streckade linjer mjukare medan heldragna linjer är skarpare. Det är skillnader som man använder sig av för att underlätta och göra trafiken säkrare. Därför innebär också vissa överträdelser böter utan diskussion. Som exempelvis heldragna linjer mellan två olika körfält. Eller heldragen linje vid en stopp-plikt där man måste stanna helt innan man får köra över.

 

 

Allt man behöver

Genom att följa den information som finns på vägen kommer man mycket långt i trafiken. Där ges information om hur man ska köra, var man får svänga och hur, var man ska stanna och parkera.

Men de som kan sina markeringar kan även läsa ut av streckade linjer vilken hastighetsbegränsning som gäller. Åtminstone vissa av dessa. Däremot behöver man oftast en ytterligare information för att få mer detaljer. Det är uppgiften för de skyltar som kompletterar markeringarna.

Fler nyheter