Bra information om värmepumpar på värmepumpistockholm.nu

28 september 2020 william eriksson
Bra information om värmepumpar på värmepumpistockholm.nu

Allt fler har förstått hur viktigt det är att vi energieffektiviserar våra bostäder och ser över våra uppvärmningskostnader. Ett modernt och smart sätt att värma upp både bostaden och varmvattnet är med hjälp av en värmepump. På exempelvis värmepumpistockholm.nu kan man läsa om hur olika värmepumpar fungerar och var i vår omgivning de hämtar värme. Många företag som sysslar med installation av värmepumpar har också bra information på sina hemsidor, som exempelvis; https://www.xn--vrmepumpistockholm-ltb.nu/.

Ett företag som säljer och installerar värmepumpar kan hjälpa till att räkna ut vilken kapacitet pumpen man installerar måste ha. Genom att räkna på hushållets behov av varmvatten och värme väljer man storlek på värmepump, men naturligtvis ser man även till fastighetens förutsättningar. Det finns flera olika värmepumpar att välja mellan och de hämtar sin värme från exempelvis jorden, berget, luften eller vattnet. Det är husets förutsättningar och omgivning som avgör vilken värmepump som passar bäst.

 

 

Några olika exempel på värmepumpar

De olika värmepumparna har sina för- och nackdelar. En luft/luftvärmepump går snabbt att installera och kan vara ett bra komplement till exempelvis direktverkande el. Fungerar bäst gör den i ett hus med öppen planlösning och den fungerar inte alls om det blir kallare än tio minusgrader. 

En frånluftsvärmepump återanvänder husets egna inomhusluft innan den skickas ut och passar bäst i vattenburna värmesystem. Installationen är hyfsat enkel och värmepumpen fungerar även bra vid riktigt låga temperaturer utomhus. Dock kan värmesystemet kräva att man byter filter ofta. 

Bergvärme är mer komplicerat att installera och kräver att man borrar djupt ner i berggrunden. Men där är värmen konstant och påverkas nästan inte alls av årstiderna. Dessutom är driftskostnaden låg. Jordvärme samlar värme från jorden och systemet fungerar på ett liknande sätt som bergvärme. Den är billigare att installera, men installationen kräver en större tomtyta. 

Fler nyheter