En ortoptist kan behandla synbesvär i ett tidigt stadie

04 september 2020 Cecilia Olsson
En ortoptist kan behandla synbesvär i ett tidigt stadie

Att som barn lida av synfel kan vara jobbigt av flera anledningar. Vetskapen av att vara lite annorlunda kan påverka självkänslan negativt och i värsta fall så kan besväret göra att andra barn retas, något som kan sätta djupa spår. En nedsatt syn kan även göra det svårare att delta i fysiska aktiviteter vilket kan ha stor påverkan på den fysiska hälsan. Utöver det kan det dessutom försvåra läsning och därmed inlärning.

Det går att åtgärda synproblem 

Genom att besöka en ortoptist öppnas möjligheten att åtgärda eventuella synfel. En ortoptist är en ögonsjuksköterska med specialistutbildning. De arbetar med att utreda, diagnostisera och behandla barn och vuxna med skelnings-, synnedsättnings-, motilitetsrubbnings-, ackommodations- och samsynsproblem. En ortoptist genomför också synscreening för att upptäcka synfel eller skelning hos barn så tidigt som möjligt för en bra prognos.

Vad innebär de olika besvären?

Skelning innebär att ögonen är riktade åt olika håll, alltså att det ena ögat tittar snett i förhållande till det andra och beror på att ögonmusklernas styrning inte fungerar som den ska. Synnedsättning innebär helt enkelt en nedsatt syn som kan bero på flera olika orsaker. Motilitetsrubbning är ett sjukdomstillstånd som ger ögonrörelsestörningar.

Ackommodationsproblem innebär att ögonen har svårt att ställa om vilket gör det problematiskt att se skarpt på vissa avstånd. Samsynsproblem uppstår då ögonen inte samarbetar optimalt och kan innebära svårigheter att fixera blicken samt problem med ögonmotoriken.

Hjälp finns att få

På Lamera Medical Clinic i Stockholm finns erfarna ögonspecialister, ortoptist, optiker och ögonsjuksköterskor. De kan hjälpa till med allt från undersökningar till operationer. Ortoptisten på Lamera undersöker och behandlar barn med glasögonbehov och ensidiga synnedsättningar, barn och vuxna med skelning samt samsynsbesvär och neurologiska ögonproblem till exempel nystagmus, dubbelseende eller ögonmuskelförlamningar.

De genomför även screening som gör det möjligt för dem att i god tid upptäcka skelning eller synfel hos barn. Läs mer om Lamera Medical Clinic på https://www.lameramedical.se/.

Fler nyheter