En stamspolning håller rören rena

26 juli 2020 Lily Hansen
En stamspolning håller rören rena

Några av de vanligaste tecknen på att man behöver spola fastighetens rör och avlopp är att det luktar illa och bubblar i rören, men även att det tar lång tid för vattnet i diskhon att rinna ner. Gör man inget år problemet har man snart stopp i avloppet och inte sällan även skador på rören med kostsamma fuktskador som följd. En Stamspolning råder bot på problemen och går till så att man rengör rören invändigt med hett vatten under ett kontrollerat tryck. Hur stort trycket är beror på stammarnas kondition och beläggningsgrad. Därför filmar man även rören invändigt innan arbetet påbörjas. 

 

Ökar fastighetens värde

Det bästa är att inte vänta tills det uppstår problem med rören, utan att i stället spola dem regelbundet i förebyggande syfte – mellan vart tredje till femte år beroende på hur gamla rören är. Avlagringar, smuts och oönskade föremål sliter på rören och kan även göra att de går sönder. Att regelbundet utföra stamspolning gör att rörens livslängd förlängs eftersom de inte slits lika mycket. Dessutom ökar fastigheten värde. Var därför noga med att spara all dokumentation från stamspolningen såsom protokoll och film på rören invändigt. Dessa fungerar som en värdehandling vid en eventuell försäljning av fastigheten då de visar på rörens skick och att de rengjorts regelbundet.

 

 

Kontrollerad stamspolning anpassad efter fastigheten

Anlita alltid en professionell firma med erfarenhet. De vet vad man ska leta efter och kan utföra en kontrollerad stamspolning anpassad efter just er fastighet. Detta för att de är noga med vilket tryck man rengör rören under. Ett för högt tryck kan skada rören medan ett för lågt tryck gör att rören inte rengörs ordentligt och skadas då av smuts och avlagringar i stället. De är även noga med att inspektera rören med kamera invändigt så att eventuella svagheter upptäcks innan det uppstår läckor.

Fler nyheter