Något som är utvecklat från samma teknologi som flygplan kommer med ett visst rykte om att vara bra. Och det stämmer utmärkt, för den linjära positionsgivaren lever upp till ryktet, och den passar perfekt att använda som en inbyggnad i en cylinder eller i ett ställdon. En annan fördel är att de är helt beröringsfria och har högt rykte om sig att vara utmärkta att använda i den moderna tekniken.

Dessutom har linjära positionsgivare andra bra egenskaper, som till exempel att de tål högt arbetstryck och kan användas i temperaturer som ligger mellan minus 20 till plus 200 grader. En linjär positionsgivare kan installeras med olika monteringsalternativ vilket medför ett lättare arbete vid installation.

Vad används de till?

De linjära positionsgivarna kan användas till mycket och de kommer med bra egenskaper som passar utmärkt till högteknologiska ting. De sänder signaler som anger position. Det är inom industri, flyg och marin som de används flitigt eftersom de arbetar med så bra precision. De används också till motorsport och tunga maskiner som används i skog eller på vägen. 

Roterande positionsgivare 

De finns även andra varianter och det är den roterande positionsgivaren som har många fördelar för dig som vill ha en som snurrar. Den roterande positionsgivare ger en både säker och precis lösning för dig som behöver en sådan, och den är helt kontaktlös och roterar med hjälp av en sensor. Den kan rotera rejält med en rotation mellan 20 grader till 360 grader, vilket ger en bra mätvinkel. 

Den är lätt att montera och ställa in med flera inställningsalternativ. Du kan ställa in den med analoga spänningsutgångar eller med PWM frekvens, det är upp till dig vad som passar bäst. Den har en bra utformning och står bra emot vatten, vind, skakningar och olika temperaturer, vilket är till fördel vid montering vid till exempel en motorväg.