När roadtripen tog slut på en bilverkstad i Gävle

15 juni 2021 jonas olsson
När roadtripen tog slut på en bilverkstad i Gävle

I våra samhällen, som är uppbyggda och planerade av människor, är sjukvården en grundbult i hela systemet. När vi blir sjuka eller skadade ska vi kunna få vård så att vi blir friska igen. Vi har till och med samma system för våra djur genom djursjukhus och veterinärer. Men en annan central aktör för vårt moderna samhälle, bilarna, vem tar hand om dem när de blir sjuka och inte rullar så som vi önskar att de ska? 

Det är där bilmekanikerna och framför allt verkstäderna kommer in i bilden. Det är inte en illegitim jämförelse att påstå att våra bilverkstäder är som bilarnas sjukhus och att mekanikerna är som läkare. 

Bilverkstäderna är platsen dit vi tar våra bilar när de har fått punktering, när motorn krånglar eller när lamporna slutar lysa. Det är också platsen där de rehabiliteras, får “behandling” och “medicin” och rullar allt som oftast ut från verkstaden som en frisk bil. 

 

Given plats i samhället

Men precis som på sjukhus är det förstås inte alla verkstadsbesök som slutar lyckligt. Ibland är bilen bortom räddning och mekanikern tvingas berätta för ägaren att det inte finns någonting de kan göra mer än att ge bilen ett värdigt avsked på skroten. 

Ett svårt besked att behöva acceptera när du står där på en bilverkstad Gävle. Ni som egentligen hade stora planer att se landet tillsammans från vägarna. Nu kom ni alltså inte längre än till Gävle. Så är livet ibland. 

Så länge bilarna har en given plats i vårt samhälle kommer det med andra ord också att finnas en given plats för alla bilverkstäder. Vi är beroende av dem. Och du kan nog knappast räkna med att bilarna kommer försvinna från jordens yta. Så till dess att människor färdas med flygande farkoster gör du nog rätt i att inte befinna dig alltför långt från en bilverkstad med din bil. 

Fler nyheter