Vikten av att installera brandgenomförningar i väggarna

30 november 2022 Helen Johansson

Öka säkerheten med brandgenomföringar

Om du äger en kommersiell byggnad vet du att brandsäkerhet alltid har högsta prioritet. Ett av de bästa sätten att skydda din egendom mot brandskador är att installera brandgenomföringar i väggarna. Men vad är brandgenomföringar och varför är de så viktiga? Fortsätt läsa för att ta reda på det.

image

Förhindra brandspridningen

Vad är brandgenomföringar?
Brandgenomföringar är öppningar i väggar som tillåter passage av elektriska ledningar, rör och andra föremål. De kallas också för ”chase ways” (genomgångsvägar) De flesta genomföringar är fyllda med obrännbara material som murbruk, betong eller metall

Varför är brandgenomföringar viktiga?
Det finns två huvudskäl till varför installerade brandgenomföringar är så viktiga
1. De bidrar till att skydda väggens integritet
2. De hjälper till att förhindra brandspridning

Låt oss titta närmare på vart och ett av dessa skäl nedan:

1. Brandgenomträngningar skyddar väggens integritet
Om elektriska ledningar, rör och andra föremål inte installerades i brandgenomföringar skulle de behöva installeras på väggens yta. Detta skulle göra det mycket svårare att reparera eller byta ut dessa föremål vid behov. Dessutom skulle detta göra det svårare att rengöra och inspektera väggen för eventuella problem. När föremålen installeras i brandgenomföringar är de mycket mer lättillgängliga och kan lätt repareras eller bytas ut vid behov.

2. Brandgenomföringar bidrar till att förhindra brandspridning
Brandgenomföringar hjälper till att förhindra brandspridning genom att begränsa den till ett litet område. Detta beror på att de flesta chassitunnlar är fyllda med obrännbara material som murbruk, betong eller metall. Dessa material bidrar till att bromsa eller stoppa brandens spridning så att den kan släckas snabbare.

Som du kan se finns det många goda skäl att installera brandgenomföringar i dina väggar. De bidrar inte bara till att skydda väggarnas integritet utan också till att förhindra brandspridning. Om du letar efter ett sätt att förbättra brandsäkerheten i din kommersiella fastighet är installation av brandgenomföringar ett bra sätt att börja.

Fler nyheter