Som husägare är det viktigt att sköta underhållet på sin bostad för att den ska kunna vara i gott skick så länge som möjligt. Det kan handla om både invändiga och utvändiga saker som behöver göras och det gäller allt från målning till reparationer. Något som allt för ofta blir eftersatt är taket, det kan lätt glömmas bort eftersom det är något som inte syns lika tydligt som till exempel fasaden. Det är dock en av de viktigaste delarna som finns på huset. 

Varför det är viktigt att måla taket 

Med tiden slits takets ytskikt ned och ger därmed ett försämrat skydd mot väder och andra påfrestningar. Genom att måla taket ser det inte bara bra ut, det får dessutom tillbaka ett ytskikt som kan stå emot exempelvis sol, vind, regn och snö. Det är även väldigt vanligt med påväxt på taket, det kan till exempel vara mossa, lav eller alger som får fäste och sprider sig på takpannorna. Växterna binder fukt och skapar en sur nivå som fräter på ytskiktet, därför är det viktigt med regelbunden rengöring.

Förbered noggrant 

För att resultatet av målning ska bli så snyggt och hållbart som möjligt är det viktigt att lägga en god grund för färgen. En noggrann rengöring är därför viktig för att få bort smuts och påväxt som annars kan göra resultatet ojämnt. Om exempelvis rötterna från påväxten inte tvättas bort så kan den växa sig genom färgen och det kommer därmed behövas en ommålning snart igen.

Använd bra färg 

Det är såklart viktigt att använda sig av högkvalitativ färg för att resultatet ska hålla så länge som möjligt. Hustvättarna har tillsammans med ett av Europas främsta företag inom färgtillverkning tagit fram en mycket bra färg anpassad för det nordiska klimatet. De är dessutom experter på takmålning och lämnar hela 12 års garanti på utfört arbete.