Virussanering på arbetsplatsen kan minska smittspridning

02 juni 2020 Cecilia Olsson
Virussanering på arbetsplatsen kan minska smittspridning

Att hålla det rent och fräsch på en arbetsplats skapar både en trevligare arbetsmiljö men det har också blivit otroligt viktigt sedan Covid-19 fick sitt utbrott. Det främsta ligger såklart på varje enskild individ att sköta sin handhygien, inte nysa eller hosta rakt ut i luften och framförallt hålla sig hemma om man inte känner sig helt frisk. Så det är såklart extremt viktigt att alla tar sitt ansvar var för sig, men det finns även saker som arbetsgivare kan göra för att minimera risken att viruset sprids på arbetsplatsen. 

Ge anställda goda möjligheter

Det mest grundläggande är att se till att det finns goda möjligheter till att tvätta händer samt tillgång till handsprit. Det skadar inte att sätta upp tydliga riktlinjer på arbetsplatsen baserat på rekommendationerna som folkhälsomyndigheten kommer med. 

Vad kan man mer göra?

Det finns även möjlighet att virussanera arbetsplatsen. Svensk Skadedjursbekämpning AB sanerar stora och små lokaler. De använder sig främst av två olika sorters medel för kemisk ytdesinfektion, ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tillsats av tensider eller Virkon; ett medel som är effektivt vid desinfektion av större ytor. En förutsättning för en god ytdesinfektion är att man behandlar ytan mekaniskt, det fungerar inte att bara hälla eller spraya över en yta.

Virkon eller alkoholbaserat desinfektionsmedel 

Virkon är en produkt som vid aktivering med vatten bildar ett flertal desinfekterande ämnen. Den är mycket effektiv mot bakterier, virus och svamp, samt kan användas på de flesta material såsom plast, trä, gummi, textilier och metall utan att de påverkas negativt. De alkoholbaserade ytdesinfektionsmedlen är effektiva mot svamp, virus med hölje och de flesta bakterier. De allra flesta material tål alkoholbaserade desinfektionsmedel men det kan verka uttorkande för vissa plaster och gummi om man behandlar ytan ofta.

Läs mer om vad Svensk Skadedjurssanering AB kan hjälpa till med på https://www.svenskskadedjurssanering.se/virussanering.

Fler nyheter