Redovisning för verksamhet i Stockholm

13 oktober 2020 jonas olsson
Redovisning för verksamhet i Stockholm

Redovisning är något som de flesta förknippar med siffror och rapporter. Det är alldeles rätt, för redovisning består av rapportering som innehåller mestadels siffor. Bakom dessa siffror står dock något väldigt viktigt, för de ger information om företagsprocesser och är en rättvis indikator på hur det går för en verksamhet. Redovisning ligger till underlag för beslut om företagets framtida utveckling och ger en insyn om hur det sköts.

Bokslut, resultaträkning, balansräkning och årsredovisning, alla dessa är exempel på rapporter som ingår i begreppet redovisning. Dessa är lämpade att visas inför olika intressenter, däribland myndigheter och ägare.

 

Redovisning följer lagar och praxis

Självklart följer redovisning strikta lagar och praxis, bland annat Bokförings- och Årsredovisningslagen som alla yrkesmän måste bekanta sig med och arbeta efter.

Varje företagsredovisning måste vara rättvis och utförd i enlighet med gällande lagar. Det är krav på alla svenska företag att redovisa sin verksamhet.

Stora aktiebolag eller handelsbolag har oftast egna ekonomiavdelningar med flera anställda som utför både bokföring och redovisning. De mindre firmorna brukar i många fall hyra in en specialist som sköter månadsrapporteringen åt dem.

 

 

Hur väljer du ett redovisningsföretag?

Hur väljer en firma rätt partner som sköter dess bokföring och redovisning på ett tillförlitligt och kompetent sätt?  Man kan be om tips från någon i samma bransch som redan provat på en sådan tjänst. Rekommendationer från kollegor, vänner eller bekanta brukar fungera bäst. Ett annat alternativ är att söka på nätet. Gäller det Stockholm, kan man söka på redovisning i Stockholm.  Tiotals olika förslag kommer att dyka upp på skärmen, däribland även exempelvis http://www.frali.se/redovisning-stockholm/.

Fastnar du för någon redovisningsbyrå är det smartast att boka in ett möte med dem. Bekanta dig med deras referenslista och erfarenhet. Berätta i detalj  vad du behöver hjälp med och fråga efter ett preliminärt pris för att kunna ta ditt beslut.  

Fler nyheter